Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, №802-02-16, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 28 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Дончо Атанасов – член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, който представи законопроекта от името на вносителя.
  Със споразумението се предвижда Агенция „Пътна инфраструктура“ да ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за успешното изпълнение на проекта за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Съгласно споразумението консултантските услуги включват дейности по контрол и осигуряване на качество при внедряване на електронната система, експертна и техническа помощ в процесите по надзор и последващо тестване, анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и въвеждане на Европейската услуга за електронно събиране на такси, както и техническа и комуникационна подкрепа за разясняване пред заинтересованите лица на електронната система за пътно таксуване.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха законопроекта, отчитайки необходимостта от подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси. Г-н Дончо Атанасов отговори на конкретни въпроси, зададени от членовете на комисията, свързани с досегашните действия и резултати по изграждането на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 15 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума