Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/07/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия ССІ 2014ТС16І5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-02-6, внесен от Министерски съвет.
2.Актуални въпроси по чл. 29, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков.
3 Представяне и обсъждане на Доклад,№ КРП-753-04-4 от 14.07.2017 г., на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за състоянието и различията в развитието на отделните региони в страната.
Форма за търсене
Ключова дума