Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
07/12/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2.Представяне и обсъждане на законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума