Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
08/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
Среща с УС на Националното сдружение на общините в Република България и Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, за обсъждане на проблемите и необходимите мерки за преодоляване на пропуските и подобряване на дейността на органите на местното самоуправление при подготовката и приемането на съответни актове в съответствие с разпоредбите на закона.
Форма за търсене
Ключова дума