Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
15/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията към министъра на регионалното развитие и благоустройството, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума