Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне и обсъждане на законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.04.2018 г.
2. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение, № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
3. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 854-01-27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.04.2018 г.
4. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 27.04.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума