Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/07/2018 първо гласуване

Становище на НСОРБ по ЗИД на ЗОДОВ
Форма за търсене
Ключова дума