Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
E-mail: kvp@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 102
Телефон: 9393182;