Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-2, внесен от Министерски съвет на 22.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, подписано на 19.01.2017 г. в София, № 702-02-2, внесен от Министерски съвет на 22.06.2017 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Георг Георгиев заместник-министър на външните работи.
  В мотивите на вносителя се изтъкна, че Споразумението е резултат от дълги консултации и преговори между двете държави и цели намирането на дългосрочно решение на въпроса за имотите ползвани от дипломатическите представителства на двете страни.
  Такива споразумения за ползване на имоти от дипломатическите представителства на реципрочна основа са общоприета практика между страните.
  Съгласно сключеното споразумение, българската държава ще ползва безвъзмездно две сгради – едната за административни нужди, а другата за резиденция на българския посланик в Република Куба. Кубинската страна ще ползва една сграда – за административни нужди и за резиденция.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, подписано на 19.01.2017 г. в София, № 702-02-2, внесен от Министерския съвет на 22.06.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума