Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22.06.2017 г .
  На редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, подписана на 22 септември 2016 г. в Ню-Йорк, № 702-02-3, внесен от Министерски съвет на 22.06.2017 година.
  Законопроектът беше представен от Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи.
  В мотивите към Законопроекта се изтъкна, че Спогодбата – резултат от 13 годишни преговори, съответства на принципите на международното право и е на реципрочна основа.
  Съгласно сключената Спогодба, по реда на виетнамското право, българската държава въз основа на договор за символичен наем от 1 виетнамски донг, ще придобие право на ползване за срок от 99 години на парцели с обща площ 2391.32 кв.м. и ще придобие право на собственост върху настоящите и бъдещите сгради и постройки, изградени върху тях.
  Виетнамската страна по реда на българското право, въз основа на договор за символичен наем от 1 лев, ще придобие правото за ползване за срок от 99 години на парцел с обща площ 2849 кв.м. и ще придобие правото на собственост върху настоящите и бъдещите сгради и постройки върху него.
  Важно е да се отбележи, че съгласно Спогодбата, българската страна се задължава да върне на виетнамската страна парцел с площ 3243 кв.м. в Ханой, заедно с построените върху него сгради и постройки, а виетнамската страна ще върне на българската страна парцел с площ 2044 кв.м. в София, заедно с постройката върху него.
  Страните се задължават да изплатят една на друга стойността на сградите и постройките върху върнатите парцели както следва: Република България – 27 000 евро, а Социалистическа Република Виетнам - 826 000 щатски долара. Правителството на СР Виетнам, ще заплати тази сума по курса щатски долар/евро на Държавната банка на Виетнам.

  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22.06.2017 г .

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума