Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
25/10/2017

  Законoпроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерския съвет на 16.10.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 25.10.2017 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, както следва:

  На 21 февруари 2017 г. от българска страна е подписано Техническо споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF).

  Целта на споразумението е да изложи концепцията за поддръжка от страната-домакин (ПСД), осигурена на Съвместните сили с много висока степен на готовност или техни елементи, които преминават и/или се развръщат на територията на страната-домакин (СД) в рамките на приложимия План за степенуван отговор (GRP) за военни дейности, включващи учения, провеждани в подкрепа на този план. То ще се прилага в мирно време, при извънредни ситуации, при криза или конфликт. Когато и да се активират Съвместните сили с много висока степен на готовност от върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR), страната-домакин в координация с Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО – България (NFIU BGR), ще оказва поддръжка на съюзните сили, на техния личен състав, оборудване, запаси и доставки, които могат да пристигнат по път, железопътни линии, въздух и море на предназначени за целта пунктове за стоварване или на други места.

  В Техническото споразумение е записано, че за българската страна същото влиза в сила от датата на финализиране на необходимите вътрешноправни процедури, за което Министерството на външните работи на Република България ще уведоми писмено Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

  Причината за ратифицирането на Техническото споразумение от Народното събрание е, че по силата на споразумението Република България поема финансово задължение за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума. Това обстоятелство налага ратификация на споразумението на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.

  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 6 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума