Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
28/02/2018

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6 /16.02.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2018 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, внесен от Министерския съвет на 16 февруари 2018 г.

  От името на вносителя, законопроектът беше представен от ген.Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната.

  Международната хидрографска организация е създадена на 3 май 1967 г. в Монако, чрез подписването на Конвенция, чиято основна цел е насърчаване на използването на хидрографията за осигуряване на безопасността на корабоплаването, подобряване на географския обхват, наличието на хидрографски данни, продукти и услуги и улесняване на достъпа до такава информация. Чрез създадената организация се обезпечава координирането на хидрографските дейности между държавите-членки и се засилва сътрудничеството между тях на регионална основа. Международната хидрографска организация функционира чрез своя Асамблея, която е главният орган и в която участват всички държави-членки, Съвет, Финансов комитет, секретариат и други спомагателни органи.
  Организацията е водеща международна институция в сферата на хидрографията, картографията и безопасността по море. България вече е член от 1960 г. на Международната морска организация, с която Международната хидрографска организация е в тясно сътрудничество.
  Приобщаването на Република България и към тази организация, ще издигне значението и като морска държава, участваща във вземането на решенията, свързани с международното корабоплаване.

  Членството на страната ни в Международната хидрографска организация ще позволи участието в усвояване на средствата, отпускани от Европейския съюз чрез Международната хидрографска организация по регионални проекти за безопасност на корабоплаването, възможност за обучаване на специалисти от Военноморските ни сили в международни институции по одобрени от Организацията програми и получаване на удостоверения за компетентност. Също така, Хидрографската служба на Военноморските ни сили би придобила сертификати за производство на морски карти и пособия по международните стандарти.

  За членство на нова държава в Организацията е нужно съгласието на 2/3 от държавите-членки, което за България е факт.
  Годишната вноска за членство в Организацията се определя за всяка страна, като се вземат предвид и националният корабен бруто-тонаж, включително военните кораби. Към 2017 г. тази вноска за Република България се изчислява на 23 612.66 лв.

  След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „За“ законопроекта гласуваха 10 народни представители, „Против“ 0 и 0 „Въздържали се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6 /16.02.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА :

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума