Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
23/01/2019

  Законoпроект ЗА ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 23.01.2019 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект, който подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от ген.Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, както следва:
  По силата на решение от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 3 октомври 2018 г. Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО). Меморандумът беше подписан от българска страна на 4 октомври 2018 г.
  Меморандумът влиза в сила след приключването на националните процедури по ратификация на всичките четири страни-участници и е с период на валидност първоначално от 30 години от датата на влизането му в сила. Меморандумът може да бъде удължаван в последствие година за година с мълчаливо съгласие, ако страните-участници не решат единодушно да го прекратят.
  Оперативните разходи на МППАСО ще бъдат покривани от страните-участници, чрез финансови вноски утвърдени от Многонационален изпълнителен борд (МИБ). Страните-участници ще споделят разходите за издръжка на МППАСО, чрез заплащане на вноски. Като основен принцип се приема, че всяка страна-участник има правото да използва МППАСО до ниво пропорционално на финансовия му принос или друг вид принос, както е прието от всички страни-участници.
  Предвид обстоятелството, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата, и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандума със закон.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на Закон ЗА ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО).  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА  ПЛАМЕН МАНУШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума