Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
26/07/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, № 702-02-8, внесен от Министерски съвет на 20.07.2017 г.
2.Представяне, обсъждане и приемане на Проект за Решение на Народното събрание на Република България за приемане на календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., № 754-02-66, внесен от Джема Грозданова и Кристиан Вигенин на 24.07.2017 г.
(т.2. съвместно с КЕВКЕФ)
3.Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 754-03-2, внесен от Джема Грозданова, Константин Попов и Христо Гаджев на 25.07.2017 г.
4.Разни
Форма за търсене
Ключова дума