Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. № 902-01-57 внесен от МС в НС на 31.10.2019 г.
  На заседание проведено на 7 ноември 2019 г. Комисията по отбрана обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2020 г.

  На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, заместник-министърът на финансите Росица Велкова и заместник-началникът на отбраната контраадмирал Ефтимов.

  Заместник-министър Величков изрази удовлетворение от бюджета на министертвото на отбраната и отделените допълнителни средства в централния бюджет. Положително е, че наред със средствата за персонал нарастват и капиталовите разходи, с което се осигурява модернизацията и развитието на интегрираната инфраструктура за въвеждане на новите бойни самолети за ВВС.

  Заместник-министър Росица Велкова отбеляза общата социална насоченост на бюджета и приоритетното финансиране на образованието, здравеопазването и отбраната.

  В разискванията взеха участие народните представители Кольо Милев, Валентин Радев, Николай Цонков, Симеон Симеонов, Христо Гаджев, Пламен Манушев, Симеон Симеонов,Слави Нецов, Милен Михов, Владимир Тошев и Джейхан Ибрямов.

  Отчитайки положителните страни на бюджета за отбрана за 2020 г., народните представители Кольо Милев и Николай Цонков посочиха, че увеличението и осигуряването на повече пари за персонал и капиталови разходи категорично не е достатъчно за да реши натрупваните с години проблеми, поради което той няма да бъде подкрепен от БСП.

  Представителите на управляващото мнозинство изтъкнаха значителния ръст на средствата за капиталови разходи, които осигуряват не само крупните проекти за модернизация, но и модернизация на ключови бойни средства на Сухопътните войски, ВМС и системите за противовъздушна отбрана. Предвидените средства за личен състав са достатъчни за повишаването на възнагражденията и дават възможност за назначаване на значителен брой кадрови военнослужещи в намаляване некомплекта на Въоръжените сили.

  Народните представители Симеон Симеонов и Джейхан Ибрямов се съгласиха с положителните тенденции, но отчетоха, че темпът на нарастване не е достатъчен, за да реши проблемите в отбраната в близко бъдеще. Беше уточнено, че по причина на цялостна оценка на държавния бюджет за 2020 г. същите ще се въздържат.

  В заключение председателят на комисията Константин Попов посочи предимствата на бюджета за отбрана за 2020 г. Най-съществено е, че с абсолютния ръст на общите бюджетни средства за отбрана, които за пръв път надминават 2 млрд.лв. се осигурява развитието на отбраната и създават нови бойни способности. Нещо повече – Правителството стриктно изпълнява поетите от него задължения в Плана за нарастване на средствата за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., приет през 2018 г.

  След приключването на обсъждането беше проведедено гласуване, в което участваха 20 (двадесет) народни представители. С 11 (единадест) гласа „ЗА", 6 (шест) гласа „ПРОТИВ" и 3 (три) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума