Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/07/2017 проект второ гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г., приет на първо гласуване на 28.06.2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г., приет на първо гласуване на 28.06.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за допълнение на Закона за военните паметници
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 19 и бр. 92 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В Чл. 4, ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:
  „ (1) Военен паметник е недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на военнослужещи от българската армия, взели участие във война, водена от българската държава, на загиналите български военнослужещи при участие в операции и мисии извън територията на страната, при изпълнение на служебния им дълг в мирно време при защита на населението, на български граничари, отдали живота си опазвайки неприкосновеността на държавната граница на РБ и обществения ред в страната, както и на участниците в Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война и на участниците в Македоно-одринското опълчение. Военни паметници са и военните гробища, гробници, костници и мавзолеи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение от народните представители Славчо Велков, Таско Ерменков, Кольо Милев и Николай Цонков:
  1. В Чл. 4, ал. 1 след израза „при изпълнение на служебния им дълг в мирно време при защита на населението“ се добавя израза „на загиналите български граничари при изпълнение на дълга си по охрана и защита на държавната граница и териториалната цялост на България“.

  2. В Чл. 4, ал. 2 да отпадне израза „не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях на лицата по ал. 1 в гражданските гробищни паркове“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума