Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 854-01-12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Петър Витанов, Таско Ерменков, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 854-01-12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Петър Витанов, Таско Ерменков, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г.

  На редовно заседание, проведено на 01 март 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 854-01-12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Петър Витанов, Таско Ерменков, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г.
  Присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.
  Законопроектът беше представен от председателя на комисията, народният представител Константин Попов, който отбеляза, че от 1992 г. контингенти на Българската армия, военни специалисти и военни наблюдатели участват в операции по поддържане на мира и мисии на ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС. Изпълнявайки дълга си , двадесет и трима достойни офицери, сержанти са загубили живота си. Техните родители нямат право на наследствени пенсии, предвид приетото в Кодекса за социално осигуряване положение в чл 83, ал. 4 на раздел 3 „Наследствени пенсии“, че право на наследствена пенсия имат наследниците само на починалите военнослужещи на наборна военна служба. В същото време съгласно чл. 133 от Закона за отбраната и Въоръжените на Р България е посочено, че службата във Въоръжените сили се извършва на територията на страната и извън нея. Военната служба в същия член е определена и като държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната. В този смисъл, макар участието на военнослужещите в мисии и операции формално да се осъществява на доброволен принцип е справедливо да бъде отчетено, че рискът в случая е несравнимо по-голям, отколкото на територията на страната, а службата на такива мисии и операции е неделима част от системата за защита на националната сигурност. В същността си, съществуващото досега положение в Кодекса за социално осигуряване е и дълбок морален проблем, поради което вносители са убедени, че въпросът трябва да намери справедливо решение. Измененията се отнасят до членове от Кодекса регламентиращи правото, условията и видовете наследствени пенсии, както и редът за тяхното получаване. Това са чл.чл. 82, 83, 85, 86 и 101 към които се добавя текст свързан със военнослужещи, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната.
  Народният представител Петър Витанов, като съвносител изрази същите мотиви, отбеляза, че години на ред този въпрос не получава адекватно решение и изтъкна, че едно такова изключение в Кодекса за социално осигуряване ще бъде справедливо решение.
  В последвалата дискусия всички членове на комисията по отбрана се съгласиха с представените мотиви и изразиха пълна подкрепа за гласуването на законопроекта.

  В последвалото гласуване участваха 19 (деветнадесет) народни представители. С 19 (деветнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 854-01-12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Петър Витанов, Таско Ерменков, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума