Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
05/06/2018 първо гласуване

  Становище по проект на решение на Народното събрание за приемане на Проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет", № 802-03-8, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  На редовно заседание проведено на 05 юни 2018 г. Комисията по отбрана обсъди проект на решение на Народното събрание за приемане на Проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет", № 802-03-8, внесен от Министерския съвет на 21.05.2018 г.

  На заседанието присъстваха 18 народни представители.

  В заседанието участваха господин Красимир Каракачанов - заместник-министър председател и министър на отбраната, господин Атанас Запрянов- заместник-министър на отбраната, господин Анатолий Величков - заместник-министър на отбраната, генерал Андрей Боцев - началник на отбраната, генерал-майор Цанко Стойков - командир на Военновъздушните сили, бригаден генерал Валери Цолов - заместник-командир на Сухопътните войски, господин Илия Налбантов - началник на политическия кабинет на министъра на отбраната и госпожа Ваня Деневска - парламентарен секретар на Министерството на отбраната.

  Изложение с мотивите към проекта на решение беше представено от министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Той посочи, че променящата се стратегическа среда налага нови, повишени изисквания към развитието на отбранителните способности. В този контекст усилията на Министерството на отбраната са насочени към поддържане на модерни и боеспособни Въоръжени сили, които следва да са адекватни на новите предизвикателства и да са в съответствие с процеса на отбранително планиране на НАТО и процеса на развитие на отбранителните способности в Европейския съюз.

  В изложенията си командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков и заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов последователно представиха в детайли съответно Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет" и Проекта на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Двамата посочиха, че превъоръжаването с нова бойна техника ще допринесе за преодоляване на съществуващия дефицит от способности, постигане на необходимата оперативна съвместимост на Българските Въоръжени сили със страните-членки на НАТО и ЕС и ще осигури в по-голяма степен изпълнението на поставените задачи в трите основни мисии на Въоръжените ни сили.

  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Таско Ерменков, Константин Попов, Спас Панчев, Борис Вангелов, Кольо Милев, Петър Витанов, Милен Михов, Симеон Симеонов, Емил Христов, Николай Цонков, Христо Гаджев, Слави Нецов.

  Всички изказали се изразиха по принцип подкрепата си за националната сигурност и разбирането си, че въпросите на отбраната и националната сигурност трябва да се решават с консенсус. Голяма част от изказалите се подкрепиха мерките на Министерството на отбраната за повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП на страната до 2024 г. и стартирането на проектите за модернизация на Българската армия. Беше изказана подкрепа за заложеното разсрочено плащане и по двата проекта, като смекчаващо финансовите тежести и заложените изисквания за индустриално сътрудничество.

  В дискусията бяха зададени уточняващи въпроси по отношение на разходите по време на жизнения цикъл на придобиваните продукти и необходимостта те да бъдат осъвременени, придобиваното въоръжение по проекта за нов тип боен самолет, необходимостта от актуализация на методиката, като фактор за избор на оптимален вариант за нов тип боен самолет, възможността за лизинг при придобиването на нов тип боен самолет подобен на този в Чешката република и Унгария и изискваната гаранция.

  Заедно с това изказалите се отправиха редица препоръки свързани с проектите за инвестиционен разход отнасящи се до необходимостта от успоредно провеждане на модернизацията на Въоръжените ни сили в съчетание с мерки за повишаване на мотивацията на служещите, необходимостта от по-ясно дефиниране на параметрите на индустриалното сътрудничество, изясняване на варианта и етапите за реализация и метода за оценка на офертите за Проекта на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада", както и внасяне на по-голяма яснота по отношение на типа на придобивания боен самолет – многоцелеви или само за една определена роля и дали проектът е за нов или употребяван самолет.

  Подробни и обосновани отговори на зададените въпроси бяха дадени от министър Каракачанов и неговия екип. В допълнение те разясниха очакваните ползи от заложените изисквания по отношение на индустриалното сътрудничество. Посочено беше, че голяма част от препоръките ще бъдат отразени в Исканията за предложения (RFP), които ще бъдат изпратени до потенциалните изпълнители.

  След приключване на дискусията членовете на Комисията по отбрана с 12 (дванадесет) гласа „ЗА“; 0(нула) гласа „ПРОТИВ“ и 6 (шест) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Подкрепя Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет" и предлага на Народното събрание да приеме проекта на Решение ЗА приемане на Проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет" № 802-03-8, внесен от Министерския съвет на 21.05.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума