Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
22/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  На заседание, проведено на 22 ноември 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  В заседанието от Министерството на отбраната участваха заместник-министър Атанас Запрянов, Клементина Денева, директор „Правно-нормативна дейност“ и Ваня Деневска, парламентарен секретар.
  От Министерството на вътрешните работи участваха заместник-министър Красимир Ципов и Светослав Белемезов, парламентарен секретар.
  Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че законопроектът е одобрен с решение № 790 на Министерски съвет от 05 ноември 2018 година и е внесен на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Със законопроекта се предвижда създаване на бърз и лесен механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на Алианса на територията на Република България до наличието на техническа възможност за издаване на карти, както изисква Законът за българските лични документи - карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Съгласно промените, Министерството на отбраната ще предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване.
  Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обърна внимание, че създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и влязъл в сила международен договор. Бланка се предвижда да бъде изготвена при провеждане на процедура за избор на изпълнител по обществената поръчка за реализиране на Модел за централизирано персонализиране на български лични документи поколение 2019, одобрен от Министерския съвет.
  В последвалото обсъждане народният представител Петър Витанов попита дали предвиденият в законопроекта срок ще е достатъчен, за да се премине към новите документи. Народният представител Николай Цонков посочи, че ще подкрепи законопроекта, с разбирането, че следва да се създадат условия за изпълнение на съюзните ангажименти и прояви интерес защо промените не са предложени на по-ранен етап.
  В отговор на поставените въпроси заместник-министър Ципов посочи, че са проведени редица работни срещи между представители на двете министерства за съгласуване на предлаганите промени, а издаването на този вид документи може да започне през 2020 г., след обществена поръчка и пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи.
  В последвалото гласуване със 17 (седемнадест) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното
  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  КОНСТАНТИН ПОПОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума