Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
21/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Представяне в Комисията по отбрана на офицери, удостоени с указ на Президента на Републиката с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

2. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г., № 002-03-9, внесен от Министерски съвет на 16.04.2020 г.

3. Информация за провеждането на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната (Решение на Министерски съвет № 26/18.01.2019 г.) в рамките на Министерството на отбраната (предвижда се закрито заседание).

4. Други.
Форма за търсене
Ключова дума