Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/09/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
Заседанието на Комисията по отбрана ще започне 15 минути след приключване на пленарното заседание

1.Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана, съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, 002-01-38 внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 - – обсъждане за първо гласуване.

3.Информация за Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната (Решения на Министерски съвет № 26/18.01.2019 г. и № 527/30.07.2020 г.) в рамките на Министерството на отбраната (предвижда се закрито заседание).

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума