Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/09/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1.Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE).

2.Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. , ( № 702-00-34/29.08.2017г.)

3.Обсъждане на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. (№ 702-00-37/31.08.2017г.)

4.Разни
Форма за търсене
Ключова дума