Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване в Комисията по отбрана на министъра на отбраната на Р България по актуални въпроси на отбранителната политика съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрания.

2. Законопроект за ратифициране на техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/ - 802-02-3 от 16/01/2018 г.

3. Редакция на Вътрешните правила за работа на Комисията по отбрана, приети на 17 май 2017 г.

4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума