Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерския съвет на 24.01.2019 г. и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума