Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
22/06/2017 първо гласуване

Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г.
На редовно заседание, проведено на 22 юни 2017 г. Комисията по отбрана разгледа на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г.

На заседанието присъстваха 20 народни представители. От Министерство на отбраната при обсъждането на законопроекта взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ Клементина Денева и директора на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов.

От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Християн Митев, който отбеляза, че с допълнението в закона ще се даде възможност паметниците на загиналите граничари в защита на държавната граница да придобият статут на военни паметници.

В обсъждането взеха участие народните представители Милен Михов, Николай Цонков, Емил Христов и Пламен Манушев. В изказванията си те подкрепиха законопроект, като подчертаха необходимостта преди разглеждането му на второ гласуване да бъдат прецизирани някои от текстовете.

По законопроекта бяха предоставени становища от Министерство на отбраната, с което принципно подкрепят текстовете на промените, но предлагат редакционни промени и от Министерство на вътрешните работи, които изцяло го подкрепят.

След изслушване на мотивите и приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с резултат: 11 (единадесет) гласа „за“, без гласове „против“ и 9 (девет) гласа „въздържал се“ прие следното

СТАНОВИЩЕ:

Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума