Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
18/10/2018
  1. Обмен на информация между комисията по отбрана при 44-то Народно събрание на Република България и делегация на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност към камарата на представителите на Румънския Парламент по актуални въпроси на парламентарната им дейност и споделяне на опит по осъществяването на контрол и помощ по въпросите на отбраната.
  П Р О Т О К О Л
  № 41

  На 18 октомври 2018 г, четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обмен на информация между комисията по отбрана при 44-то Народно събрание на Република България и делегация на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност към камарата на представителите на Румънския Парламент по актуални въпроси на парламентарната им дейност и споделяне на опит по осъществяването на контрол и помощ по въпросите на отбраната.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,40 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Откривам заседанието на Комисията по отбрана.
  Дневният ред включва:
  1. Обмен на информация между Комисията по отбрана при Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България и делегация на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност към камарата на представителите на Румънския Парламент по актуални въпроси на парламентарната им дейност и споделяне на опит по осъществяването на контрол и помощ по въпросите на отбраната.
  Други предложения? Няма.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.

  Преминаваме към точката от дневния ред:
  ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА ПРИ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ И ДЕЛЕГАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ КЪМ КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РУМЪНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ И ПОМОЩ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА.
  Уважаеми господин Капрар, уважаеми колеги, добре дошли в Комисията по отбрана! Първо, няколко административни неща. Ще използваме преводач. Моля, използвайте слушалките. Имаме възможност около 45 минути да поговорим по важни теми. Само за информация на колегите от българска страна – имахме възможност да направим няколко съвместни съвещания с колегите от Комисията по отбрана, сигурност, обществен ред на румънския парламент, която е, както каза господин Цветанов, една мегакомисия, която обхваща и службите, и отбраната, и Министерство на вътрешните работи. Имахме такива срещи в Русе, след това имахме едно фантастично посещение в Румъния, където ни бяха демонстрирани изключителни способности на гранична полиция, на жандармерия. Имахме прекрасни срещи в румънския парламент, за което още веднъж благодаря на господин Капрар.
  Понеже имаме само 45 минути, аз ще помоля колегите от Комисията по отбрана да се представят, но са включени всички парламентарни групи в Комисията по отбрана и тук имаме един прекрасен диалог, който е съвсем различен от пленарната зала.
  Заповядайте, господин Тошев.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми гости от съседна братска Румъния. Казвам се Владимир Тошев – полковник от запаса, четвърти мандат народен представител, в момента заместник-председател на Комисията по отбрана. Моят избирателен район е Видин, така че с Румъния имам много общо – работим добре и във Видин, и в България с Вас. Надявам се да продължим да работим заедно добре.
  МИЛЕН МИХОВ: Добре дошли, скъпи гости! Казвам се Милен Михов – народен представител съм от Коалиция „Обединени патриоти“. По професия съм преподавател по история във Великотърновския университет. Народен представител съм от Великотърновска област, която е гранична област с Република Румъния и се радвам, че сте наши гости. Благодаря.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Добре дошли, уважаеми гости! Аз също народен представител от Великотърновска област, от „Движението за права и свободи“. Името ми е Симеон Симеонов. Предишната ми работа е като военен пилот, като завърших военната си кариера като началник на отбраната на страната – пет години, в периода 2009 – 2014. Благодаря.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Уважаеми гости, добре дошли! Казвам се Джейхан Ибрямов – народен представител от „Движение за права и свободи“, член на Комисията по отбрана. Надявам се да има ползотворен диалог между двете комисии днес. Благодаря.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Казвам се Николай Цонков. Бих искал и аз да Ви приветствам с добре дошли! Радвам се и е удоволствие за мен да се срещна с Вас. Първи мандат народен представител съм, заместник-председател на Комисията по отбрана и съм преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София. Благодаря Ви.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Добър ден от мен! Добре дошли в България и в София! Казвам се Христо Гаджев. Член съм на парламентарната група на ГЕРБ, както и на Комисията по външна политика и отбрана, а също така съм и член на Групата за приятелство между България и Румъния, така че винаги се радвам да видя румънските ни приятели и да задълбочаваме все повече и повече отношенията между двете страни, координацията и интеграцията между нас. Благодаря.
  КАЛИН ВАСИЛЕВ: Добър ден, добре дошли! Казвам се Калин Василев – икономист съм по професия, първи мандат като народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Здравейте! Аз съм Емил Христов – Парламентарна група на ГЕРБ, от Стара Загора съм. Чухте, че тук се представяме с парламентарните групи, към които принадлежим. Трябва да Ви кажа, че това е изключение в Комисията по отбрана. Ние тук не сме от различни парламентарни групи, ние сме просто хора, загрижени за отбраната на страната и сме от Комисията по отбрана. Благодаря Ви, че сте тук и се надявам да задълбочим връзките с Вашата комисия.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Само да добавя, че господин Христов е и заместник-председател на парламента.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Изпреварихте ме, господин Председател, тъкмо щях да кажа, че е прекалено скромен.
  Казвам се Таско Ерменков. Подполковник от запаса, член съм на Комисията, заместник-председател съм на Комисията по енергетика. И понеже се представихме тук – господин Христов правилно каза, че тук се опитваме да защитаваме националните интереси без партийни пристрастия, но все пак за информация и за протокола – представител съм на Българската социалистическа партия „БСП за България“.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря, господин Председател!
  Аз съм Славчо Велков. Член съм на Комисията по отбрана и заместник-председател на Комисията за контрол над службите за сигурност. Приятно ми да Ви кажа „Добре дошли!“ и да пожелая успех на съвместната ни работа днес. Войнското ми звание е полковник от запаса. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, колеги, за краткото представяне.
  Господин Председател, както виждате имаме експерти не само в сферата на отбраната, имаме представители от различни комисии, така че разговорът може наистина да бъде доста отворен, доста широкоспектърен и съвсем в добрия тон още веднъж да Ви благодаря за това, че сте тук. Наистина за нас е чест и удоволствие!
  ДОРЕЛ КЪПРАР: Добър ден, господа! Благодарим, че ни приехте толкова гостоприемно заедно с моите колеги, които след това ще помоля да се представят. Всеки път идваме на срещите с нашите български братя с открити души. Нашите взаимоотношения на приятелство и добро сътрудничество вече се утвърдиха. Това е четвъртата ни среща.
  Господин генерал Попов, много пъти сме се срещали в рамките на срещите на Европейския съюз, както и с господин председателят Цветанов. Вярвам, че сътрудничеството между нашите две комисии и държави, което е на междучовешко равнище, е много важно както за нас, така и за държавите, които представляваме. Още веднъж Ви благодарим за гостоприемството.
  Ще помоля моите колеги да се представят на свой ред.
  АЛЕКСАНДРУ АНДРЕИ: Добър ден, господин Председател! Уважаеми колеги депутати, казвам се Александру Андреи – депутат от окръг Гюргево, съседен на Вашата област Русе. Член съм на Социалдемократическата партия и съм секретар на Комисията по вътрешен ред и отбрана. Благодаря Ви.
  ВЛАД БОНТЕА: Добър ден и от мен! Казвам се Влад Бонтеа и съм депутат в Румънския парламент и член на Комисията по отбрана.
  ДОРЕЛ КЪПРАР: Ние сме в малко по-стеснена делегация. Както видях и при Вас се случват важни и сериозни неща в парламента, така е и при нас през последните седмици. Тъй като ние сме управляващата партия, всяка седмица имаме стеснен вот на недоверие, тоест срещу определени министерства и нашето присъствие в парламента е много важно.
  Господин Генерал, дами и господа! Както разговаряхме днес в Министерството на отбраната, както и в Комисията по вътрешни работи при госпожа Председателката на парламента, смятам, че проектите, в които вече участваме, са изключителни за нашето бъдеще, за националната сигурност както на България, така и на Румъния. За сигурността на Алианса е много важно да обсъдим някои конкретни и сериозни неща. Тук Вие имате много важен опит, много от Вас са бивши военни с голям опит.
  От това, което ние знаем, армията на България е в много добри взаимоотношения с нашата румънска армия. Участвах в едно учение в Чинку, където пред присъствието на шефа на Българската армия – видях колко е близък със своя румънски колега, и това нещо ни дава всички предпоставки ние, депутатите, да развиваме парламентарната дипломация, да импулсионираме изпълнителната власт, да има колкото се може повече взаимоотношения на сътрудничество, да дадем тласък на нашите икономики. Имам предвид да си сътрудничим във военната индустрия, а както казахме и днес по време на обяда, да търсим общи проекти и възможности за асиметричната война, която се води по един и същи начин в България и Румъния, а и не само. Ние трябва да бъдем подготвени.
  Смятам, че подобни срещи са много важни и опитът, който придобиваме в рамките на тези срещи, трябва да се транспонира в конкретни неща както за нашите парламенти, така и за министерствата, които представляват армията, както и за останалите институции, които са свързани с националната сигурност.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
  Аз ще използвам възможността наистина да споделя това, което Вие казахте и да Ви запозная с нашата работа на Комисията по отбрана. Както вече казахме, ние тук наистина работим за националния интерес и когато става въпрос за национален интерес, за отбрана, ние работим в много добър синхрон. Аз искам да благодаря тук на колегите от всички партии. Ние имаме доста интензивна законодателна дейност, специално в Комисията по отбрана, в сферата на отбраната. Просто такъв е периодът, когато отбраната започна да става приоритет. Всички си спомняме годините, когато отбраната не беше като че ли приоритет и това беше нормално.
  Както вече споделих и при предишните ни разговори, ние работим в сферата и подпомагаме Министерство на отбраната в разработването на доктринални документи и нормативна база с променения Закон за отбраната и въоръжените сили, като с интерес, разбира се, очакваме и стратегическия преглед в сектор „Сигурност“ така, както Ви информирах и преди това. Защото наистина е важно, когато се правят плановете за развитие на отбранителните способности, програмите за развитие на отбранителни способности, такива добри съседи наши съюзници, каквито сте Вие, да имат информация, за да може да има съгласуваност, както на проектите за модернизация, така и това да намери отражение и в изграждането на отбранителни способности в индустриалната сфера.
  Да, ние сега сме в доста напреднала фаза и упражняваме контрол върху Министерство на отбраната по проектите за модернизация на Българската армия. Знаете, че стартирахме Проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет, получихме вече офертите и очакваме към края на този месец, следващия месец да видим резултати от работата на работната група. Предвидили сме и едно закрито заседание в началото на следващия месец, където министърът на отбраната и от Министерство на отбраната ще ни запознаят с резултатите от работата на тази работна група и от работата по другите проекти за модернизация, а именно придобиване на модулни патрулни кораби и Проекта за модернизация на сухопътни войски за закупуване на нова бойна техника за сухопътните войски.
  Другата част от нашата работа – ние скоро ще гласуваме бюджета, което е изключително важно и, разбира се, смятам, че тук имаме консенсус, че бюджетът за отбрана трябва да се увеличава. Ние сме приели План за увеличаване на бюджета за разходи в сферата на отбраната и достигането на 2% до 2024 г. Както каза и министърът, той пък е малко по-голям оптимист и се надява този бюджет да стигне 2% дори преди 2024 г. Най-вероятно бюджетът постепенно ще се увеличава и ще имаме по-добър бюджет през 2019 г., в сравнение с този през 2018 г., по така наречения приет План за увеличаване на бюджета от правителството на България.
  Друга важна тема, която можем много да дискутираме, това е нашата законодателна дейност при осигуряване взаимодействието с НАТО и Европейския съюз. Знаем, че Вие поемате Председателството на Европейския съюз от месец януари 2019 г., знаем какви са предизвикателствата с предстоящите европейски избори. Желаем Ви успех! Срещали сме се по доста форуми. Ако трябва някаква помощ, ние сме налице. Каквото и да потрябва в това отношение, може да разчитате на нас.
  Бяхме заедно и на Конференцията във Виена. Радвам се, че колегите от Австрия продължиха темата за Западните Балкани. И, разбира се, така както и говорихме, темата „Сигурност“ в регионален план трябва да се разглежда в по-широк аспект – като Дунавска стратегия, Западни Балкани, и аз съм сигурен, че в това отношение Вие имате нашата подкрепа.
  Що се отнася до възможностите за подготовка, считам, че ние в това отношение сме един добър пример – България и Румъния. Участваме в доста учения заедно. Включително и сега ще има едно много интересно доста голяма учение в България „Swift Response“. Там ще участват и колеги от Румъния, сериозно участие ще имат и колеги от Англия, Франция. От Англия и Франция, между другото, само за Ваша информация, може би очакваме да дойдат над две хиляди човека. Това е учение, което е свързано с десантиране.
  Тук използвам случая да кажа, че днес нашите Специални сили – парашутисти, имат празник и отбелязват своята годишнина. Използваме, разбира се, и полигоните и в Чинку, и в Ново село. Имаме прекрасно взаимодействие и в многонационалната бригада „Югоизток“ и, разбира се, на Многонационалната дивизия, която е в Букурещ. Това е един добър пример за прекрасните двустранни отношения.
  Вие повдигнахте много сериозната тема: дали ние не можем в сферата на военната индустрия да бъдем доста по-организирани, доста по-прагматични и да имаме доста по-добри реални отношения, когато става въпрос за производство на военна продукция?
  Тук трябва да споделя, че под шапката на Министерството на отбраната има достатъчно военни предприятия, които имат способности и в това отношение има много, много сериозен терен за работа.
  Очевидно е, че нашите предизвикателства са едни и същи. Очевидно е, че ние сме изправени и пред външни предизвикателства, и пред предизвикателства в самите си страни като необходимост от развитие на отбранителните способности и това неминуемо ни прави близки. Както си споделихме преди това, мисля, че Германия и Франция могат да бъдат добър пример за прекрасни взаимоотношения и общи позиции, когато става въпрос за отбрана.
  Тук колегите ме подсещат – за общоевропейската отбрана. Ние вече дискутирахме тези въпроси относно ПЕСКО, седемнадесетте проекти, които са одобрени, новите седем, които вече преминаха обсъждане, очакват се и нови проекти. Там, разбира се, сътрудничеството е очевидно и необходимо.
  Ако има някой колега нещо да допълни?
  Господин Тошев.
  Ще помоля да се съобразяваме с времето, защото ще трябва да посетим Центъра за кризи.
  Заповядайте.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Ще бъда съвсем кратък, колеги. Има три основни проблема пред Българските въоръжени сили в момента. Предполагам, че и в Румъния не е много по-различно положението. Това е финансиране, модернизация и некомплект на личния състав.
  Финансирането е въпрос на бюджет, въпрос на политика. Едва ли можем да обменим някакъв опит за това кратко време, но по отношение на това, което Вие споменахте, което и генерал Попов подчерта, предстои избиране на самолет за превъоръжаване на Военновъздушните ни сили. Единият от вариантите е този, който вече го има и при Вас – „F-16“. Ще видим при нас как ще се получат нещата.
  Моят конкретен въпрос към Вас е: ако можете да ни споделите как преодолявате проблема с окомплектоването на въоръжените сили с личен състав – войници, офицери, сержанти, защото това при нас е сериозен проблем?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Председател, заповядайте.
  Знам, че се чувствате леко неудобно да отговаряте на такива въпроси, но така е в нашата Комисия, ние така си мъчим нашия министър също. (Оживление. Смях.)
  Господин Председател, заповядайте.
  ДОРЕЛ КЪПРАР: Няма проблем. Всички сме политици и сме задължени да отговаряме на подобни въпроси, а пък особено когато идват от приятели и братя, няма никакъв проблем.
  Бих искал да започна с отговор на въпроса на колегата как армията решава недостига на кадри. Говори се за повече от 6800 работни места, които ще бъдат заети в рамките на румънската армия, разбира се, на различни равнища. Имаме също закон, който беше одобрен от парламента, свързан с доброволците, които ще бъдат отчитани и ще получават определени суми пари в качеството си на подготвени доброволци, за да бъдат активни в случаи на конфликти.
  Мога да продължа с примерите – не знам дали са най-добрите решения, но все пак са някакви. Ние започнахме с тези решения. Увеличи се броят на местата в специализираните висши учебни заведения, драстично се намали броят на приемните изпити. Тук имам предвид също и в чисто физическите данни – всички предварителни изпити. С министерска заповед тези критерии бяха снижени, именно за да се отвори колкото се може по-голяма възможност за запълване на военния състав. За съжаление, при нас много млади кадри се пенсионираха. Пенсионираха се заради един закон, който им позволяваше да получават много по-голяма пенсия, отколкото заплата. Това нещо – не само в армията, но и в останалите структури и служби – полиция, жандармерия. Стигнахме до една доста тежка ситуация, но всичко това може да се реши.
  Казахте, че имаме сходни проблеми. Няколко пъти споменахме днес в рамките на всичките ни срещи по отношение на липсата на кадри, финансиране и модернизация. Понастоящем стигнахме до политически консенсус и оттук насетне ще се опитваме да изпълняваме всичките си задължения спрямо нашите съюзници и тези 2% одобрени от парламента със сигурност не са достатъчни. Говори се към тези 2% в бъдеще да се допълни още нещо – и ефективността на оборудването, и инвестициите в армията, смятам, че е предпоставка и трябва да бъде предпоставка и за нас депутатите.
  Както разговаряхме в рамките на Комисията, одобрявате проекти, които превишават сумата от 50 млн. евро, а ние одобряваме тези, които са на сума от повече от 100 млн. евро. Това, което казахме днес в рамките на днешните срещи, имайки предвид, че имаме почти едни и същи нужди заедно, бихме могли да възстановим капацитета си по отношение на оборудването с
  по-малко пари. Ако вървим рамо до рамо, ако преговаряме с доставчиците, ако даваме работа както на румънската, така и на българската военна промишленост, смятам, че бихме могли да направим сериозни икономиите, тъй като за оборудването на армията са нужни страшно много пари и нито на Румъния, нито на България няма да стигат. Но с интелигентността, която характеризира нашите два народа, с решимостта, която всички ние имаме, със сътрудничеството, честността и откритостта между нас, мисля, че можем да решим много от тези въпроси.
  Както разговаряхме, а и господин генералът знае, че всеки път ние, от страна на Комисията, на парламента, сме изключително открити, за да бъдем връзка между онези, които трябва да застанат на масата и трябва да започнат същинската работа. Имам предвид Министерството на отбраната, военната промишленост, Икономическото министерство, тайните служби. Не знам как работят при Вас, но при нас тайните служби трябва да дават разрешително на всички фирми, които работят във военната индустрия. Тогава се опитваме да ги съберем всички, да деблокираме нещата, които са били блокирани години наред поради различни причини. Няма смисъл да ги изброяваме.
  Господин Генерал, казахте, че е важно да бъдем колкото се може по-добре организирани по отношение на промишлеността. Вярно е. В тази част, хард частта на армията, както и в промишлената част, която се отнася до асиметричната война, където можем да станем важен доставчик на интелигентност за страните съюзници.
  Тук бих искал да Ви кажа, че успяхме да организираме едно събитие по отношение на киберсигурността. Този път участвахме с гражданската авиация и успяхме да съберем на една маса повече от 150 държави. Това е Световната асоциация по гражданска авиация и събрахме повече от 150 представители в Румъния. Организирахме тази конференция с невероятно влияние, бяхме пионери на такова нещо в Румъния. Смятам, че в това отношение, макар че там бяха цивилни, можем да го транспонираме и по отношение на военната авиация, нещо, което ни е много нужно. Убеден съм, че и България има проблеми с ежедневни кибератаки и българските институции страдат от това нещо, така е и в Румъния. Ние трябва да търсим колкото се може повече решения.
  На законодателно равнище. Мислим, че онези, които учат във военните институти, имам предвид Академията за военна техника, трябва да бъдат мотивирани и да не заминават в момента, в който завършат образованието си в частни компании, да останат в държавната сфера, но да не бъдат принудени, трябва да бъдат мотивирани да останат. Тук много можем да обсъждаме в това отношение. Трябва да намерим форми на сътрудничество, чрез които да си оказваме взаимна подкрепа и хората, които образоваме, да останат в нашите държави. Със сигурност се сблъсквате със същия проблем. Много хора, които са добре подготвени, интелигентни, заминават в чужбина и не успяваме да ги върнем обратно в нашите държави. Смятам, че е необходима една единна, обща политика.
  Разговаряхме за проектите ПЕСКО. Имаме щастието, че Румъния участва в пет такива проекта. В един от тях сме партньори, имам предвид военната мобилност, където Холандия е лидер на проекта. Смятам, че подобни проекти са много важни във всички измерения и сами, една държава, няма да успеем да стигнем там, където бихме желали. Заедно обаче можем да се превърнем в сила и по отношение на интелекта, на интелигентността, можем да осъществим тези неща, в частта, която се отнася до Intelligence. Знаете, че в град Орадя имаме център на НАТО, който подготвя военни от раела Алианса и по отношение на обмяната на информация със съюзниците сме много добре, даже изключително добре.
  Убеден съм, че и тук имаме много добро сътрудничество, но това сътрудничество трябва да се развива и поддържа. Колкото по-добре сме информирани, толкова всички действия, които се подготвят към Алианса и към нашите държави, можем да ги блокираме по-бързо. Всички желаем да живеем спокойно, да живеем в безопасност. Говорихме си по време на обяда. Добре е да правим колкото се може повече съвместни обучения, да бъдем подготвени и да не се налага да се борим заедно, тоест да се подготвяме заедно, но за да не се борим заедно да браним суверенитета и независимостта си.
  Това, което казахте за учението, което ще се проведе в България. Ще има такова и в Чинку. Там ще се опитат да утвърдят капацитета на мултинационалната бригада от Крайова. Смятам, че и там, така както доказахме, искам да Ви благодаря по този повод, тъй като имате много военни в Румъния, ще се опитаме заедно да развием взаимоотношенията между нас и капацитета за борба и междуоперативната съвместимост, за която толкова много се говори на равнище НАТО и трябва да бъдем изключително активни.
  Вие, господин Генерал, и другите колеги, сте много по-добре подготвени от нас във военната сфера. Вашият опит и експертиза ни помагат и на нас да ни представите техническите аспекти, които могат да бъдат транспонирани в законодателството, защото в крайна сметка онези, които решават, сме ние, депутатите.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Наистина доста теми дискутирахме и преди това. Аз смятам, че това, което го имаме като политическо съгласие, трябва да намерим правилните инструменти да го превърнем в реалност, защото понякога водим добър политически диалог, а след това някак си не го привеждаме в изпълнение, остава в сферата на пожеланията. Смятам, че двете комисии имат достатъчно сили и инструменти да подкрепят и да насочат министерствата на отбраната и други институции, които да работят в тази посока, а освен това се видя и желание от Министерството на отбраната, че наистина могат да се предложат конкретни стъпки и изпълнителната власт да може да свърши една малко по-добра работа.
  Видях, че има желание от господин Велков.
  Заповядайте, господин Велков.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Съвсем кратък въпрос.
  Първо, да констатирам, че аз съм приятно изненадан от това, което чувам.
  Към господин Председателя, тъй като Вие говорите за взаимодействие в областта на противодействието на асиметричните заплахи, имате предвид само и единствено хибридните способи, да кажем, кибератаките, или комплекса като, да кажем, тероризъм, мигрантски, незаконна миграция и така нататък, а на нас ни предстои да приемаме Закон за киберсигурността?
  В тази връзка въпроса: има ли в Румъния обособена структура в сектора „Сигурност“ – или във въоръжените сили, или в другите ведомства, която да е за киберзащита? Това е въпросът ми. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря и аз.
  Заповядайте.
  ДОРЕЛ КЪПРАР: Не само киберсигурността, аз поставих акцента и върху друго. Нас ни интересува сигурността, интересува ни и тероризма, и миграцията, защото Вие дори сте повече атакувани от миграцията, отколкото ние, а това винаги може да се случи. Ние например имаме много добро сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, със специализиран отдел, с който фактически осъществяваме обмен на информация и то много бързо, имаме в реално време актуална информация, така че да знаем какво се случва във всеки момент в страните около нас, да знаем какво е положението с евентуалните мигранти и да можем да реагираме.
  Що се отнася до тероризма, в настоящия момент абсолютно всички страни трябва винаги да сме подготвени и да продължаваме подготовката си, така че при всеки атентат, а всеки един си прилича с предишния, но въпреки това винаги има нещо ново и ние трябва да знаем как да се предпазим и в законодателството в това отношение нашите хора са много добре подготвени и ние успяваме да предотвратяваме голяма част от подобни атаки.
  Разбрах, че и Вие сте имали среща с Израел. Там нещата, между другото, всичко се случва на живо и ние можем да черпим много добър опит от тях, тоест да се придобие квалификация на живо както по отношение на оборудването, така и на опита. Ние разговаряхме със заместник-министър на отбраната, който доста небрежно каза, че в момента е имало над 100 хиляди ракети по покривите. Разбира се, ние в тази част на света не сме толкова застрашени, но това не означава, че не трябва да усъвършенстваме капацитета си, а що се отнася до законодателството, да може да имаме такова законодателство, което да е приложимо и в такива ситуации.
  Ние трябва да седнем на масата и да разискваме проблемите, които се отнасят до законодателството. Понякога те казват, че не им помагаме, но въпреки това често пъти ние успяваме, посредством експертната си оценка, да помогнем и да разблокираме положения, които никой не е очаквал да бъдат разблокирани.
  Бих искал да кажа още само няколко думи и по други теми.
  По отношение на Дунавския и Черноморския региони. По време на българското председателство на Румъния на Европейския съюз тези неща ще бъдат обсъждани, разбира се, сигурността на тези райони. Не само Вас, но и нас много ни интересуват тези региони – Дунавският и Черноморският, и по време на Председателството не само тези две теми, но и темата за Западните Балкани ще продължат да бъдат на дневен ред.
  Разбира се, ще Ви помоля Вие да ни подкрепяте и по отношение на нашата политика спрямо Република Молдова. Да намерим някаква форма, посредством която да организираме една тристранна среща, първо, с Македония – държава, която интересува не само Вас, но и нас, и всички тези действия и дейности ще ни помогнат да разберем от самия източник какви са проблемите и какво можем да направим ние, така че в един момент да си дадем сметка как можем да започнем да разрешаваме лека-полека тези проблеми, започвайки от парламентарно ниво.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
  Очевидно има голям интерес от българската Комисия по отбрана към Вашия опит и затова има и толкова много въпроси. Обсъждат се различни теми. Разбира се, ние сме в много тясно сътрудничество и диалог. Само да припомня, че на това заседание се води стенограма и стенограмите се публикуват на сайта на Народното събрание и ще са достъпни до всички. Това на нас ни дава увереност хората да са запознати, че ние имаме един прекрасен диалог, имаме разбирателство, имаме добри идеи и от тук нататък остава тези думи, които сме казали, да ги изпълним, защото хората ще ни търсят отговорност и ще искат това, което сме казали и това, което сме разбрали и договорили, да стане факт.
  Други колеги? (Реплики.)
  Понеже останаха само няколко минути, ще се опитам да обобщя това, което казахме. Очевидно е, че ще търсим добро сътрудничество във военната сфера – и като учение, и като политики, а защо не и да ползваме и Вашия опит, а пък ако и ние нещо добро сме направили, да бъде показано и в законодателната дейност. Военната индустрия е важна сфера за взаимодействие и общата ни позиция към проблемите, които има в нашия регион.
  Смятам, че така, както Вие ни подкрепихте по време на нашето Европредседателство, ние като добри съседи с еднакви цели и амбиции, ще подкрепим и Вашето Председателство и темите, и приоритетите, които Вие сте си поставили.
  Още една административна ремарка. Ще помоля колегите след като завършим заседанието, тук на стълбите да направим една обща снимка, за да можем не само да покажем на българските граждани, че ние говорим, но че сме заедно и да има визуална представа затова, че сме заедно.
  Благодаря Ви още веднъж за много поучителните думи, които чухме, за проявения интерес за това какво правим и ние.
  ДОРЕЛ КЪПРАР: Много благодарим за новия опит, който спечелихме в рамките на този разговор. Със сигурност се нуждаем от Вашия опит и експертиза, натрупан в рамките на Председателството. Предварително Ви благодарим, че ще ни подкрепяте. Благодарим Ви много.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: И аз благодаря.
  Колеги, благодаря Ви за присъствието и за участието.
  Закривам заседанието.
  Форма за търсене
  Ключова дума