Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-06-26/12.09.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 05.09.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 05.09.2019 г.  На свое редовно заседание, проведено на 11.09.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 05.09.2019 г.

  На заседанието присъстваха от Министерството на младежта и спорта - Асен Марков - главен секретар, от Министерство на вътрешните работи - Антоан Петков – гл.юрисконсулт в Главна дирекция „Национална полиция“ и Георги Иванов – инспектор в сектор „Национален център по сигурността на спортни мероприятия“ – Главна дирекция „Национална полиция“.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Маноил Манев.

  Законопроектът е продиктуван от анализ на динамично променящата се практика отразена и в разпоредбите на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурността и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана от Република България на 3 юли 2016 г., която предстои да се ратифицира от Народното събрание.
  В чл. 11 се предлага отмяната на ал. 3,7 и 8, както и до отмяната на ал. 5 отнасяща се до забрана за продажба на билети на каса в деня на провеждане на спортното мероприятие, когато то е определено като мероприятие с висок риск.
  В настоящия момент в Народното събрание има сформирана работна група, която разработва изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който се опира изцяло на основните принципи на новата Конвенция. Също така е необходимо текстовете, отнасящи се до достъпа до спортното мероприятие да бъдат прецизирани в новия закон, с цел да се осигури максимална защита на личните данни на гражданите.
  Законопроектът ще допринесе за по-ефективна и резултатна законодателна политика в борбата срещу безредиците по време на футболни мачове и спортни мероприятия.


  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Боряна Любенова Георгиева, Йордан Илиев Йорданов и Маноил Минчев Манев на 05.09.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума