Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
07/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02.06.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 07.06.2017г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02.06.2017 г.
  На заседанието присъства Красимир Ципов, заместник-министър на Министерство на вътрешните работи.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на законопроекта е да се отговори на обществените очаквания за ограничаване на пътните произшествия. Цел на законопроекта е и постигане на превантивен ефект върху водачите на моторни превозни средства, участващи в движението по отношение спазване ограниченията на скоростта. В тази посока отпадането на т. 8 от чл. 165, ал. 2, което води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи (АТСС). Поставянето на предупредителни знаци не оказва възпиращ ефект, защото те намаляват скоростта единствено в зоната на знака и след него рязко увеличават скоростта. От анализа на данните през последните години е видно, че основна причина за тежките ПТП с пострадали и убити е движението с несъобразена или превишена скорост. С друга промяна в закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да осъществяват контрол по спазване правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, при изрично условие това да се осъществява само в обхвата на видеозаснемане.
  Предлага се и по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили се управляват от лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо свидетелство за правоуправление за срок от шест месеца до една година.
  По данни на СДВР и ОДМВР от влизането в сила на последните промени в закона – 21.01.2017 г. са установени 9040 водачи без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, а собственици са били само 915 – около 10% за страната.
  Заместник-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на внесения законопроект.
  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Георги Андреев и Димитър Стоянов. Цветан Цветанов изрази становище, че този законопроект е важна стъпка в осъществяване на засилена превенция и контрол с цел намаляване на нарушенията и жертвите на пътя и обединява политическата воля на всички парламентарни групи.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 02.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума