Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
06/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Законопроект за държавния бюджет на Република България
за 2020 г. , № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.;
3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г. – второ гласуване
4.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.
5.Разни
Форма за търсене
Ключова дума