Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД

1.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05.2017г.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума