Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
15/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1.Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2016 г. - 20 юли 2017 г.рег.№ 750-01-105 от 20/07/2017г.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума