Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за частната охранителна дейност, 702-01-11 от 02/08/2017 г. – второ гласуване;

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума