Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2017 г., № 820-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29/01/2018 г.
2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума