Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1, от ПОДНС

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 802-01-14 от 19/04/2018 , внесен от Министерски съвет

3. Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04. 2018 г.

4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума