Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1, от ПОДНС

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32 от 03.05.2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители – второ гласуване

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16 от 21.05.2018 г., внесен от Министерски съвет – първо гласуване

4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума