Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, №902-01-5, внесен на 19.02.2019 г. от Министерски съвет – второ гласуване;
2.Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, №902-02-7, внесен от Министерски съвет на 02.04.2019 г.;
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума