Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/09/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала ЗАПАД
1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.;
3.Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019.;
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума