Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/07/2018
  1. Изслушване на министъра на вътрешните работи по чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


  П Р О Т О К О Л
  № 14

  На 4 юли 2018 г., сряда, от 15,00 ч. се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Изслушване на министъра на вътрешните работи по чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
  2. Разни.

  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Цветан Цветанов – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието. (Изчита дневният ред.)
  Който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма. Приема се.
  Преминаваме към

  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Първият въпрос към министъра е от ГЕРБ.
  Господин министър, бихте ли ни запознали с основните теми, които приключихме в Председателството и в Съвета на министрите, по-специално в последния Съвет? Смятам, че Председателството би трябвало да го отчетем като успешно на фона на отзивите от европейските държави членки.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Председателството е успешно, включително и за Съвета по правосъдие и вътрешни работи, който имах удоволствието да председателствам заедно с Цецка Цачева. Оценката на нашите колеги и лично оценката на един от най-опитните комисари Димитрис Аврамопулос беше, че сме се справили повече от добре. Не се хвалим, защото знаем какво направиха колегите от Естония.
  Най-големият проблем, който мъчи Европа, са мигрантите, включително радикализацията и тероризмът. Ние направихме най-важните стъпки в тази посока. Ще говоря не общо за Председателството, а за Комисията по правосъдие и вътрешни работи.
  Европейската комисия даде един голям документ – голяма тухла, в който е разписано какво трябва да се случи. В Глава седма, която направихме Глава шеста, казахме, че предлагаме да обсъждаме точка по точка предложението на Европейската комисия. От МВР имаме над 10-15 представители в Председателството. Съсредоточихме вниманието си върху най-важните процеси.
  Договорени са три проекта с Европейския парламент и ще бъдат публикувани техния „Държавен вестник“ (образно казано).
  Има още шест досиета, свързани с миграцията. Ще бъдат обсъждани в Европейския парламент.
  В Комисията направихме подготовка на срещата на върха и им казахме какво мислим за миграцията. Българите навсякъде прокламирахме – сигурни граници, изнесени центрове, управление на миграцията вътре. Трябва да даваме пари в държави (Нигер, Чад, Либия). Предложихме решение. Лидерите го обсъждаха, но Вие знаете резултатите.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По темата за убежището – отзивите са изключително добри. От 7 досиета 5 се приключват в Българското председателство. Моля за коментар.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Убежището се оказа в центъра на вниманието на лидерите.
  За Общата европейска система за убежища. Мигрантите са легални и нелегални. На легалните даваме убежище или международна закрила съгласно международните закони. Част от тях остават в държавата – или в центровете, или в Държавната агенция за бежанците. От 5190 в момента в центровете има 700. В Дирекцията имаме капацитет 700, в момента има 200. Значи в момента имаме 200 легални. Това е много малка цифра благодарение на добрата работа на държавата, на всички правителства, които са работили досега.
  Защо сега обсъждаме неща, които вече сме решили? Този въпрос обаче е извън мен.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Имате думата от другите парламентарни групи.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Изключително чувствителна за цялото общество беше информацията за избягалите затворници. Вие обявихте, че е мобилизиран целият капацитет на Министерството. Малко преди това чухме от главния прокурор, че се издирват близо 1000 души, отклонили се от местата за лишаване от свобода. Колко от тези, които са за национално издирване, във връзка с акциите на МВР бяха въведени в местата за лишаване от свобода? Във връзка с инцидент на автомагистралата стана ясно, че 33-годишна жена е издирвана от МВР. За други няма информация. Акцията доведе ли до резултат за установяване на такива лица?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Перманентно се издирват всички. През годините те са станали над 25 хиляди. Около 1030 от тях са отклонени от местата (имат някакви присъди). Малка част от тях са за убийства, голямата част са за кражби. Издирваме ги. Издирваме и втория избягал по времето на правителството на Орешарски (другият е в Португалия). Издирваме Колев и всеки един от тези 1025. (Показва графики.)
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Има ли установени лица сега? Не говоря за миналото.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: От графиките се вижда, че през годините няма някаква особена разлика. Хващаме постоянно. Рано или късно ще бъдат хванати и осъдени.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Не чух отговор на зададения въпрос. Акциите за издирването на двете избягали лица не доведоха до резултат. Всичките над 1000 лица или се укриват в България, което говори за неизползване капацитета на МВР, или са напуснали страната. Ако са напуснали страната, то как се гарантира преминаването на държавната граница? Нали гарантираме, че границата ни е под контрол. Избирателите са ме изпратили да питам за ситуацията сега.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Ситуацията се подобрява и ние постоянно хващаме. За да коментираме с какви темпове, трябва да се сравним с нещо. Това казвам. Стараем се всячески. Някои може да са минали границата, затова правим промени. Ще прибираме документите и ще издаваме временни документи. С тях няма да могат да минат границата, ако направят нещо тук. Досега можеха. Ние сме в контакт с всички служби в ЕС.
  ПЛАМЕН НУНЕВ: От 4 май 2017 г. до 2 май 2018 г. в „Полиция“ са назначени 1765 служители по справка на МВР, а са прекратени трудовите взаимоотношения с 613 служителя. Какъв е профилът на служителите с прекратени правомощия – полицаи, граничари, пожарникари или служители от борба с организираната престъпност? Ако са само полицаи, това влияе ли на оперативната обстановка?
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Според справката 1765 са назначените в „Полиция“, а освободените от направление „Полиция“ са 613.
  ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Колко са центровете за обучение? Назначението в МВР става, след като даденият служител мине през център за обучение. Какъв е капацитетът на центровете за периода на Вашето управление?
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Такива конкретни въпроси трябва да бъдат задавани с писмени въпроси или въпроси на парламентарен контрол.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Центровете са три – в Пазарджик, Казанлък и Варна. В нашата програма е записано да удвоим капацитета на Академията на МВР и на тези центрове. Работим по това. Курсантите в момента са 500. Випуск по около 150, събирате ги за четири години и се получава средна цифра.
  Центровете са гръбнакът на полицията. Тези 1765 души са точно с полицейски правомощия – полицаи и жандармеристи. Такива са освободени, такива са намалени, разликата е малко над 1000. Опитваме се да поддържаме тази цифра. Имаше моя заповед до Нова година да не се назначава никаква администрация, а да се назначават такива хора. Те трябва да бъдат обучени. Обучението от 9 е станало на 6 месеца. Ако влиза за втори път в МВР, няма да го обучаваме втори път. Основният център на обучение за средния кадър е в Пазарджик.
  ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Бил съм в полицията, но съм икономист. Не се покриват цифрите с капацитета. Не всички завършват центровете. Трябва да развиваме центровете, защото са основата на МВР.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Само за центъра в Пазарджик искат 8 млн. лв. Няма откъде да вземем толкова пари. Покривът течеше, поправихме го. Сменихме дограмата на центъра във Варна и т.н. Благодаря Ви, че насочвате вниманието в тази посока.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Изчерпахме процедурата с блиц-контрола. Благодарим на министър Радев.
  Преминаваме към

  ВТОРА ТОЧКА – РАЗНИ

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Каня членовете на комисията утре на честването във връзка с празника на МВР. (Уточняват се.)
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Моля господин Цветанов да използва авторитета си пред председателя на Народното събрание и в тази зала да поставят климатик.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Вземам си бележка.
  Утре ще отидем на празника.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,30 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Цветан Цветанов/
  Форма за търсене
  Ключова дума