Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
E-mail: zem412@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 412
Телефон: 02 939 3248;
Десислава Цанкова