Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
16/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 854-01-11, внесен от н.п. Красимир Богданов и гр.н.п. на 21 февруари 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 854-01-11, внесен от н.п. Красимир Богданов и гр.н.п. на 21 февруари 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 16 май 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Добрев – заместник-министър, Ивайло Симеонов – директор на Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в Дирекция „Правна“. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Галин Николов – изпълнителен директор.
  Законопроектът беше представен от н.п. Красимир Богданов, според който с промените се цели повишаване на ефективността на наказателното производство при бракониерски улов.
  Със законопроекта се правят промени в чл. 238. Предлага се санкциите по тази разпоредба да бъдат налагани на всеки, който лови риба, дори без да е констатиран улов. Отпада признакът „немаловажен случай“, завишава се минималният размер на глобата и се въвеждат санкции при повторно извършване на деянието.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете.

  В заключение, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 7 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от н.п. Красимир Богданов и гр.н.п. на 21 февруари 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума