Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
14/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 14 ноември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и от Изпълнителната агенция по горите – инж. Юлиян Русев – директор на дирекция „Контрол и опазване на горските територии“, инж. Николай Пиронков – и.д. директор на дирекция „Лов“ и Фатме Демирова – началник отдел „Нормативни дейности“.
  Законопроектът в частта, която е от компетентността на Комисията по земеделието и храните, беше представен от Юлиян Русев.
  Регламентира се възможност лицата, които стопанисват дивеча и притежават разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси за него, при определени условия да могат да го предоставят за ловни цели на лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм.
  На служителите с контролни функции в защитените територии и на служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, в държавните горски предприятия и техните поделения, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения, се дава възможност да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпасите за него по постоянен адрес.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на Обединени патриоти определиха като необмислени голяма част от промените. Дадоха пример с въвеждането на разрешителен режим за газовите оръжия и оръжията, използвани при възстановки. Категорично възразиха срещу забраната за придобиване, съхранение, носене и употреба на автоматични огнестрелни оръжия, видоизменени в полуавтоматични, тъй като тя ще засегне огромен брой ловци, притежатели на такова оръжие. В заключение заявиха, че са против приемането на законопроекта.
  Във връзка с отправените въпроси, заместник-министър Ципов обясни, че въвеждането на забраната е в резултат от транспонирането на европейските изисквания относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, които страната ни вече е трябвало да въведе.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепиха необходимостта от регламентиране на реда, по който се предоставя оръжие на лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм. Същевременно оцениха като твърде рестриктивни промените, свързани с реда за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжие.
  От парламентарната група на БСП за България се съгласиха с изложените аргументи и заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но между първо и второ гласуване ще направят предложения за прецизиране на част от текстовете.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 9 гласа “за”, 3 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума