Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
08/10/2019, 16:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19 август 2019 г. – за второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума