Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
07/02/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19.01.2018 г. – за второ гласуване;
2. Указ № 25 на Президента на Република България, постъпил на 2 февруари 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от Народното събрание на 24 януари 2018 г. и мотивите към указа.
Форма за търсене
Ключова дума