Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
02/05/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-82, внесен от Валентин Касабов и гр.н.п. на 30 ноември 2017 г. за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от Красимир Богданов и гр.н.п. на 21 февруари 2018 г. за първо гласуване;
3. Разглеждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 753-07-14/03.11.2017 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 19 октомври 2017 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от нар. пр. Йордан Апостолов и група народни представители на 05.09.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-63, внесен от нар. пр. Запрян Янков и група народни представители на 27.09.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума