Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
22/05/2018, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите относно:
1. Проблемите, свързани с ниските изкупни цени на розовия цвят;
2. Измененията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
Форма за търсене
Ключова дума