Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/10/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1. Проект на решение № 854-02-54, внесен от Десислава Танева и гр.н.п. на 11 октомври 2018 г. за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), с мотиви към него.
Форма за търсене
Ключова дума