Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Научно становище на Българска академия на науките - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 954-01-70.
Форма за търсене
Ключова дума