Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от Министерство на здравеопазването с предоставено становище по постъпило предложение от народни представители по ЗИД на ЗЗР, № 002-01-20.
Форма за търсене
Ключова дума