Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище на Българска Стопанска Камара по проект на Закон за индустриалните паркове,
със сигнатура № 002-01-36/13.08.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума