Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Допълнение към становище на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България относно Проект на Закон за храните.
Форма за търсене
Ключова дума